StartKracht is samenwerkingspartner van HorSense en verzorgt op haar locatie in Dongen (nabij Tilburg) opleidingen tot coach met Paard als Spiegel (PAS).

Bij HorSense leiden we je op tot gecertificeerd en/of gediplomeerd coach met behulp van de methode "Paard als Spiegel". We spreken hierbij niet van paardencoaching, maar van coaching waarbij je het paard als co-coach inzet. We gaan uit van de natuurlijke kracht van het paard en richten ons in de opleiding op jou als coach, waarbij we het paard en zijn omgeving ook beter leren kennen.

HorSense

HorSense is in 2009 gestart. De samenwerkende partners werkten daarvoor al als coach/begeleider vanuit hun individuele bureaus. Hierbij nam het werken met paard als co-coach al een belangrijke plaats in. De HorSense-partners hebben zich toegelegd op de doorontwikkeling van de methodiek en de inzet hiervan in sessies, workshops en trainingen.

In 2012 heeft Focus, als partner van HorSense, de accreditatie voor het verzorgen van een Post-HBO opleiding voor het coachen met Paard als Spiegel (PAS) behaald. Hierdoor kunnen cursisten de opleiding ‘Excellent Coach’ afsluiten met een regulier Post-HBO diploma.

Werkwijze Paard als Spiegel (PAS)

horse-937767_1920-2Wat is werken met het paard in coaching? Het paard vervult in de coaching met de klant/coachee de rol van co-coach. Belangrijk hierbij is dat het paard in zijn natuurlijke houding aanwezig is. Ze leren dus geen kunstjes aan. Er wordt geen direct gedrag van het paard verwacht. Het paard laat zich zien in de interactie met de situatie/casus die op dat moment aan de orde is. Hierbij zijn de natuurlijke sensoren, waarover het paard beschikt, de instrumenten die optimaal kunnen worden benut. De feedback die het paard vervolgens aan de mensen om hem heen geeft, is datgene wat erop dat moment is. Puur, eerlijk, zonder bijbedoelingen en in het hier en nu.
Deze vorm van werken met een paard is geen therapie maar coaching of begeleiding. Voor therapeutisch werken met paarden verwijzen we u naar andere opleidingen zoals Equitherapie.
Degene die vaardiger willen worden in het toepassen van de HorSense methodiek kunnen hiervoor onze diverse opleidingen volgen. De deelnemer heeft een gerichte leer- en ontwikkelingsvraag die gedurende het opleidingstraject vorm krijgt. De trainer zet naast zijn/haar basisvaardigheden als trainer en coach ook zijn/haar kennis over het werken met paard in. Hierbij staat zowel het proces van de deelnemer als het welzijn van het paard centraal.

Trainers

De trainers van HorSense zijn: Frans Jaspers, Jeannet Smulders en Eddy Dekkers. Zij zijn procesbegeleider van de methodiek en zijn hierbij opgeleid om het traject deskundig te begeleiden. 

HorSense heeft momenteel 4 locaties waar de opleidingen geboden worden; Deurne, Dongen (Nabij Tilburg), Diepenheim (Oost Nederland) en in Hotton (BE).

Beroepsvereniging

Om de professionaliteit van de afgestudeerde deelnemers te blijven waarborgen, is HorSense tevens de beroepsvereniging van Nederland voor paardencoaches. Door diverse bij- en nascholingen en intervisie aan te bieden, blijf je als coach up to date. Voldoet men aan de certificeringseisen en onderschrijft met de criteria van de PAS methodiek, dan kan een verzoek worden ingediend om als HorSense registerlid te worden ingeschreven.

Kwaliteit

Professionaliteit en ontwikkeling zijn kernbegrippen voor HorSense en haar partners. De opleidingen van HorSense zijn professioneel en deskundig van aard. Door de registratie bij het CRKBO, zijn de opleidingen kwalitatief van goed niveau en kunnen BTW vrijgesteld worden aangeboden.

Certificering en diplomering

HorSense werkt met gecertificeerde partners, derhalve staat HorSense garant voor de toewijzing van certificaten en diploma’s die beantwoorden aan de eisen van het leertraject. Deel 1 van de opleiding wordt afgesloten met een HorSense certificaat “Excellent coach basis”. Het tweede deel van de leergang leidt er toe dat deelnemers na afronding van de opleiding een Post HBO diploma ontvangen. Dit diploma is landelijk erkend en de deelnemers worden ingeschreven in het P-HBO register.

Interesse?

Het is mogelijk om op elk moment in te stromen. Maak een vrijblijvende afspraak voor een intakegesprek.

Contact

De opleidingen

We verzorgen de volgende opleidingen en workshops:

 • Excellent Coach 1
 • Excellent Coach 1 -
  Op maat
 • Excellent Coach 1 -
  E-Learning
 • Excellent Coach 2 -
  Post HBO
 • Mindfullnes
 • Zelfleiderschap
 • NLP
 • Systemisch werken
 • Teamcoaching
 • Kernkwaliteiten
 • Timeline