Het slapend dienstverband is al jaren een doorn in het oog voor langdurig zieke werknemers. De Hoge Raad heeft op vrijdag 8 november uitspraak gedaan betreffende het slapend dienstverband.  

Slapend dienstverband, wat houdt dit eigenlijk in?

Wanneer een werknemer langdurig ziek thuis komt te zitten, komt hij of zij  in de ziektewet terecht. Wanneer het niet is gelukt om binnen 2 jaar te re-integreren en de medewerker komt in de WIA terecht is het de bedoeling dat de werknemer ontslag krijgt. Bij een slapend dienstverband betaald de werkgever vanaf dat moment geen loon meer, maar houdt de werknemer toch in dienst soms zelfs tot aan het pensioen.
De reden? Als je 2 jaar of langer bij een werkgever werkt heb je bij ontslag recht op een zogenaamde transitie vergoeding. Niet alle werkgevers willen deze vergoeding betalen en kiezen er dan voor om een werknemer alleen op papier in dienst te houden.  Ze krijgen geen loon en voeren geen werkzaamheden uit, vandaar de term slapend dienstverband.

De Uitspraak 

Op vrijdag 8 november heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op prejudiciële vragen van de rechtbank in Limburg. Namelijk of en onder welke omstandigheden een werkgever akkoord moet gaan met het betalen van een transitieregeling en daarmee het beëindigen van het slapend dienstverband.

De Hoge Raad oordeelde dat het argument van werkgevers, dat een transitievergoeding voor langdurig zieke werknemers te veel kosten met zich meebrengt, niet meer opgaat. Dit omdat het UWV werkgevers compenseert voor de betaling van een transitievergoeding.
Ook in het kader van goed werkgeverschap kan worden verwacht van een werkgever dat hij een werknemer niet in dienst houdt om een transitievergoeding te ontlopen.
Wanneer re-integratie van de werknemer reëel is en de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij het in dienst houden van een zieke werknemer is het wel toegestaan om iemand in dienst te houden.

De Hoge Raad oordeelt hiermee in lijn met het advies van Advocaat-generaal Ruth de Bock.  Ze gaf in september 2019 aan dat naar haar mening een werkgever verplicht is om op verzoek van een langdurig ziek werknemer het dienstverband te beëindigen en over te gaan op het betalen van een transitievergoeding.  

Conclusie

Door de uitspraak van de Hoge Raad zijn werkgevers vanaf nu verplicht om slapende dienstverbanden te beëindigen wanneer een werknemer hierom vraagt. De werknemer ontvangt dan bij een dienstverband van 2 of meer jaar de wettelijk bepaalde transitievergoeding.

Voor de rechtspraak geldt dat rechters in dit soort zaken bij hun uitspraak rekening zullen houden met de beslissing van de hoge raad.

Hoge Raad doet uitspraak: Het ‘slapende dienstverband’ mag niet meer.