Een manager en/of een team kunnen besluiten om samen met een coach van buitenaf een aantal zaken op een rijtje te zetten. Voordeel is dat ze dan frank en vrij met elkaar kunnen praten zonder dat iemand zich verantwoordelijk hoeft te voelen voor het proces. De teamcoach biedt het kader en let op de spelregels voor de omgang met elkaar.

Teamcoaching is het bewust werken aan een optimale communicatie- en samenwerkingsstructuur.

Aanleiding voor een teamcoachingstraject;

 • het team kent veel knelpunten in de onderlinge afstemming, al of niet in combinatie met conflicten;
 • het team heeft te maken met ingrijpende veranderingen in de wijze van samenwerking;
 • het team moet gaan werken vanuit een nieuwe visie;
 • het team moet binnen een kort tijdsbestek een verandering binnen het bedrijf implementeren of een andere prestatie neerzetten;
 • het team presteert als team onder de maat of benut aanwezige potentie onvoldoende;
 • als er zaken zijn die een groep niet zelfstandig kan oplossen, bijvoorbeeld door een reorganisatie of chronisch oud zeer;
 • wanneer teams worden samengevoegd en er nieuwe omgangsvormen en opvattingen nodig zijn.
 

Werkwijze teamcoaching

Intake
Tijdens de eerste kennismaking staan we uitgebreid met de opdrachtgever stil bij de opdracht: de vraagstelling en het gewenste einddoel. Alleen dan kunnen we beoordelen in welke mate en in welke vorm onze inzet een toegevoegde waarde zal hebben.

Plan van aanpak
U ontvangt een plan van aanpak inclusief de daarbij behorende kosten.
Beginsituatie, beoogt eindresultaat, werkwijze, tijdspad en de rol van team en teamcoach worden hierin beschreven.

Uitvoering
Een teamcoachingtraject kan bestaan uit;

 • teambijeenkomsten
 • individuele coachgesprekken
 • training competenties
 • interviews
 • enquête
 • teambuildingsactiviteiten

Tijdens de uitvoering onderhouden we regelmatig contact met de opdrachtgever over de voortgang van de coaching en de tussentijdse resultaten, waardoor, indien nodig, tijdig bijgestuurd kan worden. Het tijdspad is afhankelijk van de teamvraag. Wanneer het team klaar is, de teamvraag is beantwoord is de teamcoach overbodig en kan het team zelfstandig verder.

Evaluatie
Om de ervaringen richting de toekomst te borgen, kan worden afgesproken om dit middels een team - groepsgewijze evaluatie te doen. Vaak een aantal weken nadat de team - groepscoeching is afgerond. Tevens kan dan worden besproken of er nog open eindjes zijn, waar wij een rol in kunnen spelen.

De rol van de teamcoach

De centrale rol van de externe teamcoach is een team zelfstandig zijn doelstellingen te laten bereiken. De teamcoach is dichtbij en houdt toch afstand. Door zakelijk-emotioneel verbonden te zijn aan een team kan een teamcoach neutraal blijven en onderliggende patronen beter zien. Hierdoor zal het beter lukken om onbespreekbare zaken bespreekbaar te maken. Tevens dient de teamcoach als rolmodel.
Onderstaande punten zijn daarbij belangrijk;

 • het zorgvuldig selecteren en vaststellen van de teamcoachvraag;
 • het stimuleren van betrokkenheid van leden van een systeem, zodat ze kritischer en actiever worden in (mee)denken en handelen;
 • leer(ontwikkelings)processen ondersteunen en stimuleren;
 • het versterken van teameigenaarschap;
 • het versterken van groepscompetenties.

Kennismaken

Maak een vrijblijvende afspraak

Contact
Teamcoaching

Wat levert teamcoaching op?

 • meer zelfkennis;
 • meer inzicht in eigen functioneren en dat van je teamleden;
 • verbeterde communicatie en samenwerking;
 • meer openheid en vertrouwen in elkaar;
 • meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid;
 • verbeterde teamresultaten;
 • werkplezier!