Kernwaarden

 • Passie voor mensen met oog voor resultaat
 • Gedreven
 • energiek
 • samen sterk, kennis delen geeft kracht
 • Integer en eerlijk

Doelgroep

 • 50+
 • Voortijdige schoolverlaters
 • ADHD – Autisme
 • (ex)- gedetineerden
 • 2e spoor
 • Wia- ZW

Specialisaties

 • EVC, de alternatieve weg naar een diploma of erkend vakbekwaamheids-bewijs; Met een EVC-procedure wordt vastgesteld welke kennis en vaardigheden iemand in de loop der tijd heeft opgebouwd, zowel in werk als privé.
 • WerkFit trajecten
 • Outplacement
 • 2e spoor
 • (ex)-gedetineerden
 • 50+

Website

Mijn website is nog onder constructie – kijk nu op mijn LinkedIN Profiel voor mijn kennis en ervaring

Mijn Werkwijze

Oprechte aandacht voor mensen en organisatie, eerlijkheid en integriteit zijn kenmerkend in mijn aanpak. Aandacht voor u als persoon, uw ambities en mogelijkheden en aandacht voor uw hobby’s en vrijwilligerswerk.

Het is belangrijk om te weten wat u echt wil, met vage en sociaal wenselijke antwoorden ben ik niet tevreden. Samen met  u stellen wij een doel en zetten wij de schouders eronder om dit doel te behalen. Wij gaan er samen 100 % voor.

Ik kijk niet alleen naar uw vakbekwaamheid, maar ook naar beroepsoverstijgende competenties en het niveau van uw inzetbaarheid in een organisatie.

Grensverleggend is een belangrijk speerpunt in mijn werkwijze. U kan meer dan u denkt. Ik probeer in onze gesprekken  ook competenties van u in beeld te brengen die voor u zo vanzelfsprekend zijn, dat u ze zelf nooit zou benoemen. Daardoor kunnen wij samen grenzen voor u verleggen

Het geeft mij voldoening en energie om samen met u buiten de kaders c.q. paden te treden en tot onverwachte vernieuwende ideeën te komen. Mijn devies is dan ook samen sterk en kennis delen geeft kracht.

Achter elke wolk schijnt de zon.

Je kan bij mij met vragen terecht over:

 • Ik wil iets anders maar ik weet niet wat bij mij past en hoe pak ik dit aan?
 • Ik heb een rugzakje, welke kansen liggen er dan toch voor mij?
 • Wat wil ik echt?
 • Hoe word ik weer regisseur van mijn toekomst?
 • Wat voor soort werk en organisatie past bij mij?
 • Ik wil nu echt weer aan de slag, geef mij handvatten en doelen.

Coachvormen:

 • Het in kaart brengen van uw competenties en toewerken naar een erkenning van deze verworven competenties waar mogelijk door middel van een certificaat;
 • Persoonlijke één op één coaching;
 • Coaching op de werkplek
 • Wandelcoaching
 • Uitgaande van uw ideale toekomstplaatje terug redeneren naar de benodigde stappen en deze met u oppakken.

Regio

Interesse?

Kom je in aanmerking voor een Werkfit traject via het UWV en wil je een kennismakingsgesprek met Cees, neem dan contact met ons op!

Contact
Cees-Coach