PSB

Samenwerking Praktijkschool Breda en StartKracht:

Naast het opleiden van leerlingen biedt Praktijkschool Breda samen met StartKracht mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt arbeidstrainingsplekken. Door het aanbieden hiervan binnen een veilige werkomgeving vallen vele doelen te behalen, zoals het (opnieuw) opbouwen van dagritme, verhogen van de eigenwaarde, opdoen van nieuwe werkervaring, etc.

Persoonlijke doelen waar aan gewerkt kan worden zijn:

  • Door middel van arbeidstrainingsplekken (opnieuw) een dagritme opbouwen
  • Kandidaten uit een sociaal isolement halen
  • Eigenwaarde opbouwen
  • Vergroten van het zelfvertrouwen
  • Omgang en contacten met collega’s
  • Opnieuw wennen aan arbeidsritme
  • Opdoen nieuwe werkervaring
  • Verkennen mogelijkheden arbeidsmarkt
  • Trainen van diverse (arbeids)vaardigheden.

Kandidaten voor deze arbeidstrainingsplekken worden in overleg met UWV, gemeenten of zorginstellingen aangemeld bij StartKracht. Vervolgens bekijken de kandidaat, en de coach van StartKracht of de kandidaat in aanmerking komt voor een van de beschikbare arbeidstrainingsplekken op de Praktijkschool Breda. Is dit het geval dan wordt de kandidaat voor een traject van maximaal 1 jaar aangemeld bij StartKracht.

StartKracht onderhoudt gedurende het gehele traject nauwe contacten met UWV, gemeenten, zorginstellingen en de medewerkers van de Praktijkschool Breda, en begeleidt de kandidaten tijdens de activiteiten.

Doelstelling voor de kandidaat is dat deze aan het einde van de trajectperiode toe is om deel te nemen aan een traject wat gericht is op het vinden van regulier werk.

Voordelen voor Praktijkschool Breda

Naast de maatschappelijke betrokkenheid die de Praktijkschool hiermee toont, zijn er ook duidelijke voordelen te benoemen voor Praktijkschool Breda. Vanwege bezuinigingen worden de klassen steeds groter en is er steeds minder budget voor bijvoorbeeld toezichthoudende en ondersteunende taken. Activiteiten die onmisbaar zijn binnen een school om alles op rolletjes te laten verlopen. Door de inzet van arbeidstrainingsplekken, onder begeleiding van een coach van StartKracht, kunnen deze taken alsnog op een alternatieve wijze worden ingevuld.

Profiel voor de kandidaten

Belangrijk is dat medewerkers van Praktijkschool Breda meedenken over de invulling van de arbeidstrainingsplekken. Zij zijn tenslotte de personen binnen de organisatie die het overzicht hebben op de taken en activiteiten welke nu blijven liggen. Arbeidstrainingsplekken kunnen eventueel worden ingevuld door meerdere kandidaten die samen het benodigde aantal uren verdelen. Bij uitstroom van een kandidaat vult StartKracht de ontstane ruimte z.s.m. weer aan met een nieuwe kandidaat.

Ook is het mogelijk dat kandidaten intern  rouleren. Hierdoor krijgt de kandidaat een bredere werkervaring en kan op meerdere arbeidstrainingsplekken onderzoeken waar haar/zijn talenten liggen en waarin men zich kan ontwikkelen.

Voor de kandidaten geldt dat er geen mogelijkheden zijn om aan het einde van het traject in dienst te treden van Praktijkschool Breda. Het betreft dus enkel en alleen arbeidstrainingsplekken en geen “proefplaatsingen”.

Coach van StartKracht

Er is voortdurend een coach van StartKracht aanwezig die de kandidaten begeleidt. Deze coach is eerste aanspreekpunt voor de kandidaten, en ook voor de medewerkers van de PSB. Medewerkers van de PSB geven sturing aan de taken en activiteiten van de kandidaten die worden gekoppeld aan een bepaalde sector of afdeling binnen de school.

Interesse als school?

Heeft u interesse om eens met ons van gedachten te wisselen of dit op uw school ook mogelijk is, dan komen we graag langs om dit eens vrijblijvend met u te bespreken.

Interesse als kandidaat?

Heeft u interesse als kandidaat, dan bespreken we de mogelijkheden graag.