Het onderwijs bereidt leerlingen voor op een zelfstandig bestaan en leidt leerlingen op richting werk. Binnen een veilig pedagogisch klimaat kunnen leerlingen kiezen uit verschillende sectoren.
Helaas is het ondanks alle inspanningen van de leerling, ouders/verzorgers en de school niet altijd mogelijk om een passend programma te bieden aan een leerling en vallen leerlingen soms voortijdig uit.
De school en/of ouders/verzorgers gaan in dat geval op zoek naar een alternatief programma. Startkracht biedt zo'n alternatief programma waarbij gestreefd wordt naar het hoogst haalbare voor leerlingen. Wat dit uiteindelijk is zal gedurende het traject blijken.

Voortijdig schoolverlaters

StartKracht werkt samen met deelnemers om uit te zoeken wat hij of zij kan:

In wat voor omgeving functioneert iemand het beste? Heeft een deelnemer de juiste instelling en wat kan hier aan bijdragen? Is de deelnemer in het bezit van de juiste kennis en vaardigheden om aan de slag te gaan of als dit niet het geval is: is hij of zij hier leerbaar in.

Als dit in kaart is gebracht komt het volgende vraagstuk: Wat wil hij/zij.

Deze vraag is wat lastiger om te bepalen. Hierbij maken we gebruik van diverse methoden en activiteiten om inzicht te krijgen in de waarden en overtuigingen, identiteit en het doel van deelnemers.

Als we bovenstaande zaken duidelijk in kaart hebben gebracht kunnen we een redelijke inschatting maken of het doel (de gewenste leer / beroepsrichting) dat de deelnemer wil bereiken realistisch en haalbaar is. Zo niet dan gaan we aan de slag om op basis van deze informatie een realistisch doel te formuleren.

Werkwijze

Naast individuele gesprekken maakt StartKracht gebruik van testen, tools en activiteiten waarin we aan de hand van competenties, persoonstype, opleiding en studierichting beroepen kunnen aanduiden die bij hem of haar passen. Hierbij wordt ook gekeken naar de fysieke en/of psychische mogelijkheden.

Wanneer we een leer- of beroepsrichting hebben gevonden die bij de leerling past maken we gebruik van een een arbeidsmarktanalyse om te bepalen of er vacatures en mogelijkheden in deze richting zijn in de regio. Hierbij maken we gebruik van de arbeidsmarkt analyse die het UWV per kwartaal uitbrengt.

Activiteiten en planning

Vanaf de start van het traject gaan we zoveel mogelijk aan de slag met praktische activiteiten. Al doende gaan we aan de slag met de doelstellingen. Op de locatie van StartKracht is voldoende ruimte en aandacht om hiermee aan de slag te gaan. Tijdens de activiteiten gaan we in gesprek met de deelnemers en onderzoeken samen waar de interesses en vaardigheden van hem of haar liggen. Zo ervaart een deelnemer dit minder als een gesprek en zal het makkelijker zijn om antwoorden te vinden op vragen.

Voorbeelden van activiteiten zijn:

 • Werken in het groen (o.a. tuin)
 • Werken met dieren (o.a. paarden)
 • Werken in de werkplaats (o.a. kleine houtproducties)
 • Werken met de computer (diverse richtingen zoals administratief en grafische vormgeving)
 • Koken / catering
 • Huiswerkbegeleiding
 • Omgaan met geld
 • Huishouden
 • Bedrijfsbezoeken extern
 • Zoeken naar externe leer / werk ervaringsplaatsen

Deelnemers nemen twee dagdelen op locatie bij StartKracht in Dongen deel aan activiteiten. Onder begeleiding van coaches gaan ze aan de slag met de activiteiten en leren ook samen te werken met andere deelnemers, bewust te worden van veiligheid op de werkvloer en algemene werknemersvaardigheden.

 

Interesse?

Laat uw gegevens achter, dan nemen we z.s.m. contact met u op.

Contact
Talentontwikkeling
Wat levert talentcoaching op?

De volgende resultaten kunnen worden geformuleerd na afloop van het traject.

Korte termijn

 • Na dit traject weet een deelnemer wat hij of zij kan (in de context van leren en werken)
 • Na dit traject weet een deelnemer wat hij of zij wil (in de context van leren en werken)
 • Na dit traject zijn de stappen inzichtelijk die moeten worden gezet om de leer / werkrichtingen te kunnen realiseren.

Lange termijn

 • De stappen uit het stappenplan zijn gezet en de deelnemer heeft zijn of haar leer / werkrichting gerealiseerd.